/site/assets/files/2480/logo_bouwen_vanuit_de_bodem_website_banner_nieuwsberichten.jpg

Ondergronds en bovengronds

Van start met een nieuw onderzoek; dec 2022
13 december 2022

Hoe maken we bestaande bedrijventerreinen onderdeel van het lokale ecosysteem? Op deze vraag gaan we het komende half jaar een antwoord formuleren vanuit de subsidie Bouwen vanuit de Bodem van het Stimuleringsfonds Creatieve industrie.

Samen met de Provincie Overijssel en Stichting Samen Klimaatbestendig gaan we de generieke organisatie van de bovengrond koppelen aan het plaatsspecifieke systeem van de ondergrond. Dit kan hand in hand gaan met de noodzakelijke gebiedsontwikkeling om van bestaande bedrijventerreinen gezonde, veerkrachtige verblijfsplekken te maken voor mensen en dieren.

De verschillen in samenstelling en kwaliteit van de bodem creëren op elke plek weer een andere situatie. Er is geen ‘one size fits all’ oplossing. Binnen de Provincie Overijssel hebben we vier bedrijventerreinen geselecteerd die elk een ander bodem- en watersysteem hebben, zoals zandgrond, rivierklei of veen. Hiermee kunnen we de verschillen in systeem en de relatie tussen onder- en bovengrond goed onderzoeken.

We zijn inmiddels gestart met gebiedsanalyses en gaan binnenkort op excursie naar de vier locaties, met onze voeten in de klei, op zoek naar de kwaliteiten van de bodem. Het doel van het onderzoek is om meer aandacht te vragen voor de rol die de ondergrond speelt bij gebiedsontwikkeling en het ontwikkelen van een ontwerpmethode waarmee bedrijventerreinen zelf aan de slag kunnen met het revitaliseren van de bodem.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.