/site/assets/files/2316/zuiderpark_toekomstvisie_randen_od205_broekbakema1.jpg

Toekomstvisie voor het Zuiderpark

samen met Broekbakema
9 december 2021

Het Zuiderpark in Rotterdam is een van de belangrijkste groene iconen van de stad. Aan de randen van het park is de afgelopen tijd een vernieuwingsslag op gang gekomen. Tennisbanen maken plaats voor bouwblokken, een ouderencomplex en wijkmoestuin maakt plaats voor een nieuwe wijk. Bij deze ontwikkelingen langs de randen van het park lijkt het te ontbreken aan een overkoepelende visie op het park zelf. Wat dragen deze ontwikkelingen bij aan de identiteit, de beleving en het gebruik van het park? Hoe kunnen nieuwe bouwopgaves, zoals de vraag naar meer woningen, de ruimtelijke kwaliteit van het park juist versterken?

Op eigen initiatief ontwikkelden wij, de Rotterdamse bureaus OD205 en Broekbakema, een aanzet voor een toekomstvisie. Hiermee willen we een aantal belangrijke thema’s agenderen. Ten eerste zetten we met name in op een nieuwe interpretatie van de randen van het park. Betere randen, ruimtelijk en sociaal, ten gunste van het park en de omliggende wijken. Door de randen te bestendigen kan de grote groene parkruimte van het Zuiderpark voor de toekomst gewaarborgd blijven. Dit kan in de eerste plaats door aanwezige groen- en waterstructuren te versterken. Ten tweede stellen wij voor twee nieuwe routes te introduceren, om zowel de noord- als zuidrand vanuit het park beter te kunnen beleven. Een nieuwe sterke vormgeving van poorten en bruggen kan de identiteit van het park versterken. Ten derde stellen wij voor verschillende typen parkranden te onderscheiden, afhankelijk van stedenbouwkundige ligging. Hierbij horen passende typologieën voor de bebouwing en een landschappelijke inrichting van de openbare ruimte. Maar ook een veelzijdige programmering van de bebouwing die inzet op verschillende doelgroepen, functiemenging van wonen, sport en sociaal maatschappelijke voorzieningen en plek biedt aan bestaande en nieuwe lokale initiatieven.

Op naar levendige parkranden als nieuwe schakels tussen wijken en park én de haven!

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.