/site/assets/files/2421/meerjarenplan.jpg

Een nieuwe dorpskern voor Oude-Tonge

in co-creatie met bewoners en ondernemers
21 juli 2022

Eind juni is in restaurant de Lelie in Oude-Tonge het voorlopig ontwerp voor een nieuwe dorpskern in Oude-Tonge gepresenteerd aan de bewoners. Veel van hen zijn vanaf de start betrokken geweest bij een co-creatief proces, waardoor zo veel mogelijk wensen zijn meegenomen. Tijdens de bewonersavond zijn naast het meerjarenplan ook de korte termijn plannen voor de herinrichting van het Kaaiplein en de Molendijk gepresenteerd.

In het meerjarenplan wordt de oude sleutelstructuur van de stad opnieuw aan het licht gebracht. Met onze voorstellen verbeteren we de kwaliteit van de dorpskern door de uitstraling van de belangrijkste openbare ruimtes in de dorpskern te verbeteren en door de onderlinge samenhang van de openbare ruimtes in de dorpskern te vergroten. 

Het Kaaiplein is het eerste onderdeel van de oude sleutelstructuur dat een boost zal krijgen. Het plein krijgt nieuwe bestrating en er wordt nieuw groen geïntroduceerd. De plantenbakken omkaderen het plein en schermen het af voor snel autoverkeer, tegelijkertijd blijft er ruimte genoeg voor de marktkramen die elke vrijdag op het plein staan. Elke plantenbak is van beton en wordt voorzien van een boom, een heester en een scala aan bloemen. Ter plaatse van de zitvlakken wordt het beton vervangen voor een lokale baggersteen uit de beek van Oude-Tonge. Verder is er één betonnen bak bekleed met houten planken en vormt deze een verhoogd terras aan de rand van het plein. Met evenementen kan dit terras worden omgebouwd tot podium.

De Molendijk krijgt nieuwe bestrating en het parkeersysteem wordt opnieuw ingericht. Daarnaast zullen rondom de kerk een aantal geveltuinen worden geplaatst. 

 

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.