21 juli 2022

Een nieuwe dorpskern voor Oude-Tonge

in co-creatie met bewoners en ondernemers

Eind juni was er weer een klankbordbijeenkomst in restaurant de Lelie in Oude-Tonge. Deze avond presenteerden we het concept Meerjarenplan voor de kwaliteitsverbetering van de dorpskern en de bijbehorende schetsontwerpen voor het Kaaiplein en de Molendijk aan de bewoners. Veel van hen zijn vanaf de start betrokken geweest bij het co-creatieve proces dat we hiervoor samen met de gemeente Goeree Overflakkee hebben ingericht. Op deze manier hebben we veel kennis en ideeën van de bewoners actief kunnen inzetten.

In het Meerjarenplan wordt de oude sleutelstructuur van de dorpskern opnieuw beleefbaar en ervaarbaar gemaakt. Dit doen we door de inrichting en uitstraling van de belangrijkste openbare ruimtes in de dorpskern te verbeteren en door de onderlinge samenhang te versterken. 

In eerdere bijeenkomsten hebben de bewoners aangegeven dat het Kaaiplein en de Molendijk de hoogste prioriteit hebben als het gaat om een nieuwe meer aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte. Voor het Kaaiplein is ingezet op meer verblijfskwaliteit en meer groen. In het ontwerp omkaderen plantenvakken met zitranden het plein en schermen het af voor autoverkeer, tegelijkertijd blijft er ruimte genoeg voor de marktkramen die elke vrijdag op het plein staan. De plantenvakken bestaan uit betonelementen en worden voorzien van een bomen, heesters en een scala aan bloemen. Ter plaatse van de zitvlakken is het voorstel om het beton te vervangen door metselwerk van een baksteen gemaakt van bagger uit het havenkanaal van Oude-Tonge. Eén plantvak wordt bekleed met houten planken en vormt een verhoogd terras aan de rand van het plein. Met evenementen kan dit terras worden gebruikt als podium.

Ook de Molendijk wordt vergroend. De bestaande keerwand wordt vervangen door een groen talud en het straatje en de naastgelegen parkeerplaats krijgen een nieuwe bestrating. Om de verkeersveiligheid te vergroten zal het doorgaand autoverkeer plaatsmaken voor een route voor fiets- en voetgangers. Zo wordt de dorpskern stapje bij beetje een aantrekkelijke plek voor de bewoners, ondernemers en bezoekers.

Het Meerjarenplan wordt binnenkort voorgelegd aan het college en de raad.

 

  • Meerjarenplan Oude Tonge
  • De presentatie van het meerjarenplan
  • Kaaiplein na herinrichting
  • Kaaiplein in verbinding met het water
  • Inrichtingsplan Openbare Ruimte Kaaiplein