/site/assets/files/1870/t_ronde_sant_van_morgen_stap_8_002.jpg

Workshop ‘de wijk van morgen’

bij zorgorganisatie Aafje
12 maart 2020

In ’t Ronde Sant, een woonlocatie van zorgorganisatie Aafje in Ridderkerk, wonen mensen met verschillende vormen van dementie. Gezien de nationale vergrijzing zal het aantal bewoners vermoedelijk binnen 20 jaar verdubbelen. ’t Ronde Sant heeft nu echter niet de capaciteit om meer bewoners op te vangen en het vastgoed is verouderd. Herlokaliseren in Ridderkerk is ook niet mogelijk gebleken. Aafje staat daardoor, net als vele andere zorgaanbieders, voor een grote transitie opgave.

Om hier meer grip op te krijgen heeft Aafje de hulp ingeroepen van iCAREnext. Een coalitie gevormd door Groosman architecten, od205 stedenbouw en +Vijf, een initiatief van zorgorganisatie Pameijer. Het is de ambitie van Aafje om de bewoners een integraal onderdeel te laten zijn van hun omgeving en van ’t Ronde Sant een plek te maken waar mensen elkaar weten te vinden. Een prachtige ambitie om te verweven in de transitie opgave waar Aafje voor staat.

Samen met een grote groep stakeholders (bestuurders, eerste lijn zorg, wooncorporatie, gemeente, cliëntenraad, wijkideeteam, mantelzorgers) hebben wij in twee sessies gezocht naar de verbindingen tussen de ambities, wensen, beperkingen en mogelijkheden voor de toekomst van ’t Ronde Sant: Een leefomgeving waar de bewoners van ’t Ronde Sant onderdeel zijn van de samenleving.

Tijdens de eerste sessie zijn, zowel sociaal als ruimtelijk, de huidige situatie en de wenselijke situatie over 20 jaar in kaart gebracht. Alle geïnventariseerde wensen zijn vervolgens in woord en beeld uitgewerkt in de vorm van 30 themakaarten. Bij de tweede sessie zijn we opnieuw met elkaar om tafel gaan zitten om van die 30 kaarten een top 10 samen te stellen. Een top 10 van wensen voor de toekomst van ‘t Ronde Sant. Hieruit visualiseerden wij het droomscenario voor ‘t Ronde Sant in 2040.

’t Ronde Sant van 2040
’t Ronde Sant is de centrale ontmoetingsplek in de wijk. Hier komen mantelzorgers en vrijwilligers samen. Hier worden contacten gelegd tussen bewoners en omwonenden. Men kent elkaar en zorgt voor elkaar. Hierdoor is het mogelijk om de bewoners met dementie een groter bereik door de wijk heen te geven.

Het gebouw is modern en voorzien van technologische snufjes. Voorbereid op de toekomst. De omgeving is met het vele groen aantrekkelijk en gezellig. Menig een komt deze kant uit voor een wandelingetje of één van de voorzieningen in de plint van het gebouw.

Door de wijk zijn verschillende wandelroutes uitgezet. Niet alleen aangepast op iemands fitheid, ook op gezelligheid langs de voorzieningen of gezondheid door het groen. Voor ieder wat wils. Voor de mensen met een zwaardere vorm van dementie is er in het gebouw een prachtige dwaaltuin gesitueerd waar men ongestoord kan dwalen.

Sensorsystemen helpen bewoners van ’t Ronde Sant om op eigen initiatief gebruik te kunnen blijven maken van de wijk. Dit werkt helemaal goed samen met de veilige en toegankelijke openbare ruimte. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om de openbare ruimte aan te passen aan de wensen van de individu.

 

De droom is dat ‘t Ronde Sant in 2040 zowel sociaal als ruimtelijk een integraal onderdeel van de wijk is. En dat de ontwikkelingen van en rondom ’t Ronde Sant de katalysator zijn gebleken om de hele wijk te transformeren naar ‘de wijk van morgen.’

De uitkomsten van de workshops en het daaruit voortgevloeide droomscenario zijn gebundeld in een plan van aanpak en dienen voor Aafje als de basis om komende tijd de ontwikkelingen daadwerkelijk vorm te geven.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.