/site/assets/files/1506/week_38-_goudasfalt_maquette_od205.jpg

Voorbereiden op de Omgevingswet

Goudasfalt
26 september 2018

De Omgevingswet gaat, wat ons betreft, over de relatie tussen de overheid en de samenleving. Tijdens een informatieve bijeenkomst voor de Raadsleden van Gouda discussieerden wij over de vorm van en het toewerken naar deze nieuwe relatie. Want deze is nog verre van vanzelfsprekend.

Zowel de bewoners als de overheid krijgen een andere rol toebedeelt. Er komt meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving, maar de verantwoordelijkheid voor omgevingskwaliteit blijft bij de overheid. In ons lab ‘Common Grounds’ zijn we op zoek naar de plek waar bewoners en overheid elkaar in de toekomst tegen zullen komen. De nieuwe ‘ontmoetingsplek’.

GOUDasfalt is de eerste pilot voor de gemeente Gouda om te werken in stijl van de nieuwe Omgevingswet. Na een rondleiding over het terrein gingen initiatiefnemers en de overheid met elkaar in gesprek over de Omgevingswet, maar ook over de toekomst van GOUDasfalt. En over de rol die de overheid wil spelen bij dit burgerinitiatief.

Een geslaagde avond waarop de relatie tussen bewoners en overheid een nieuwe vorm heeft aangenomen.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.