/site/assets/files/1409/week_32_-_goudasfalt_auteur_raymond_aarsman__jpg_large.jpg

Ontwikkelplan voor GOUDasfalt terrein

De eerste stappen zijn gezet
9 augustus 2018

Terwijl de activiteiten en nieuwe initiatieven op het GOUDasfalt terrein elkaar in een rap tempo opvolgen, worden er op de achtergrond ook de eerste stappen gezet naar een Ontwikkelplan voor het terrein.

Het Ontwikkelplan dient als basis voor het uiteindelijk op te stellen Omgevingsplan voor de locatie. Of zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is een bestemmingsplan ‘met verbrede reikwijdte’. 

Het Ontwikkelplan moet een scherp beeld geven van de gewenste sfeer en identiteit van het uiteindelijke GOUDasfalt. Er is behoefte aan concrete ontwerpkaders en uitgangspunten. Die kaders moeten verzekeren dat de belangen van alle partijen die te maken hebben met GOUDasfalt goed in balans zijn en blijven. En dat het terrein op een goede manier ontwikkeld en geëxploiteerd kan worden.

De wens is er om organisch en flexibel te ontwikkelen. Want zoals de vrijwilligers vol trots zeggen: ‘GOUDasfalt is nooit af en zal nooit af zijn’. Hiermee wil de stichting kunnen inspelen op de veranderende behoeftes van de Gouwenaren en de stad zelf. Vanuit de stichting is echter ook de behoefte naar voren gekomen om met dit Ontwikkelplan de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied te borgen en in te zetten als verbindend element.

De grootste uitdaging van dit moment is dus het vinden van een structuur voor het terrein die het mogelijk maakt om organisch te ontwikkelen binnen een sterke ruimtelijke samenhang.

In september gaan we weer vol enthousiasme verder met de vrijwilligers, de gemeente en de raadsleden van zowel Gouda als de Krimpenerwaard.

 

Foto: Raymond Aarsman

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.