/site/assets/files/1291/common_grouds.png

Common Grounds

Participatieprocessen moeten hun weg zien te vinden in de dagelijkse gang van zaken. Zowel de burger als de overheid moet met de komst van de Omgevingswet zijn perspectieven aanscherpen. De insteek van de nieuwe Omgevingswet is om nieuwe, duurzame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk te maken en wettelijk te ondersteunen. Maar hoe? Hoe ziet onze omgeving van morgen eruit? Waar komen burger en overheid elkaar straks tegen? In hoeverre zijn de termen top-down en bottom-up nog actueel? Het zijn vragen die in veel projecten naar voren komen en wij daarom in het LAB extra aandacht aan besteden. Zo bereiden wij ons voor op de komst van de Omgevingswet.

In Gouda ondersteunen wij een bewonersinitiatief in het ontwikkelen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte waarmee het mogelijk wordt om een voormalige asfaltcentrale om te toveren tot dé hotspot van de stad. Verschillende participatie trajecten worden hiervoor gebruikt. Stadsregio Parkstad Limburg trakteerden wij op een eigen initiatief en uiteindelijk brachten we samen een brochure uit; een ontwerpstrategie waarin we krimp positief inzetten voor een duidelijk beeld en een duidelijke programmering. En daarmee een zichtbare identiteit. Samen met de bedrijven Acht en Youmee organiseerde wij enkele interactieve workshops over het effectief betrekken van bewoners bij het ontwikkelen van visies en het opstellen van beleid.

Ben je benieuwd wat er nog meer gebeurt in de common grounds? Neem dan contact met ons op en wij lichten het graag persoonlijk toe.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.