/site/assets/files/1292/city_systems.png

City Systems

Een gezonde dialoog is in onze ogen de basis van innovatie en vooruitgang. Het helpt ons de eerste stappen richting verandering te zetten. Innoveren is spannend, innoveren is grenzen opzoeken, een continu proces van lerend experimenteren. Precies waar het onderzoekslab ons de ruimte voor biedt.

De vragen die wij bij City Systems zoal opwerpen: welke invloed heeft de drang tot innovatie op het stedelijk landschap? Wat is hierin onze rol, de rol van de ontwerper? Hoe maken wij de stap naar circulaire gebiedsontwikkeling? Wat zijn de beginselen van een duurzame samenleving? En is er een tegenbeweging noodzakelijk of kunnen wij de groeiende invloed van de technologie op onze steden als positieve game-changer benutten?

Ten noordwesten van de A16 werken wij momenteel aan een bedrijvenpark waar wij een flinke duurzaamheidsstempel op kunnen drukken. De ambitie is namelijk 100 procent circulair. Ook bij de ideeënwedstrijd voor Linkeroever in Antwerpen ging onze aandacht uit naar circulaire stromen van water, energie en afval en de vormgeving hiervan. Dit combineerden wij met het LAB Common Grounds waar wij zochten naar een nieuwe verhouding tussen bewoners/ondernemers en de gemeente: co-creatie waar mogelijk – sturing waar nodig.

Wil je nog meer te weten komen over onze kijk op City Systems? Dan kan je contact op nemen met Judit of Ralf.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.