Denk mee

met ons LAB
Besef van menselijk gedrag en maatschappelijke verhoudingen is een belangrijke voorwaarde om duurzame ontwerpen te realiseren. Dit besef en onderzoeken naar interessante ontwikkelingen in de leefomgeving worden in het LAB uitgewerkt tot innovatieve ideeën, concepten en strategieën. Dit doen wij niet alleen via zelf geïnitieerde projecten, maar ook via onderzoekstrajecten en prijsvragen.
Denk mee

KennisLAB

Het LAB is zowel de think tank als de harde schijf van het bureau; een dagelijkse dosis voeding die ons in staat stelt ons werk te perfectioneren. Met het LAB werken wij aan onze missie die voor de komende 5 jaar is uitgezet: een toekomstbestendige en kwalitatieve leefomgeving voor iedereen die is ontworpen met waardering en respect voor het bestaande (stedelijke) landschap.

Zowel binnen het bureau als ook met onze omgeving zijn wij voortdurend in gesprek. Eens per kwartaal delen en verdiepen wij onze opgedane kennis tijdens inspirerende bijeenkomsten met ons netwerk. Met deze wisselwerking ontstaan vaak de beste oplossingen en ideeën.

Onze missie wordt door het LAB vormgegeven met drie onderzoeksthema’s:

Social Spaces
Het publieke domein, de openbare ruimte, is nog steeds de plek waar de meeste fysieke sociale interacties plaatsvinden. Het is de plek van ons allemaal. Helaas zien wij dat er nog altijd groepen mensen zijn die buiten de boot vallen. Dat is toch gek? Wij onderzoeken in dit lab hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan een inclusieve samenleving. Lees nu meer over ons lopende project Ervaar Waldeck

City Systems
De noodzaak tot innovatie, de energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en duurzaamheid. Het zijn tegenwoordig veel besproken onderwerpen die in meerdere vakgebied de gedachten op scherp zetten. Met het onderzoekslab ‘city systems’ wakkeren wij de discussie over deze onderwerpen aan in ons eigen domein: het (stedelijk) landschap.  

Common Grounds
De relatie tussen burger en overheid is al geruime tijd aan het kantelen. De op handen zijnde Omgevingswet geeft hieraan ook een bestuurlijk-juridische vorm. De Omgevingswet is tegelijkertijd ook een eyeopener dat die nieuwe relatie nog verre van vanzelfsprekend is.  De nieuwe relatie tussen burger en overheid heeft behoefte aan een fysiek nieuw onderkomen, een ‘ontmoetingsplek’. Wij noemen dit: de common grounds.

Niet alle content op deze pagina wordt getoond, omdat u Tracking cookie niet heeft geaccepteerd. Mocht u uw cookies settings willen wijzigen, klik dan hier.