Pioniers

in stedenbouw en landschapsarchitectuur
Hier werken wij aan een betere wereld. Vanuit optimisme en met lef. Ontwerpend vanuit drie disciplines: stedenbouw, landschap en planologie. Wij schetsen perspectieven waarin innovatie en respect voor het verleden hand in hand gaan. Waarin ruimte geboden wordt voor het dagelijks leven. Waarin wij balans brengen in verschillende belangen. Klik door om ons beter te leren kennen.

Denk mee

met ons lab
De manier waarop grote maatschappelijke veranderingen onze omgeving vervormen fascineert ons. Om hier grip op te krijgen hebben wij een onderzoekslab. In dit lab zijn wij proactief op zoek naar antwoorden op relevante vraagstukken. De verworven kennis passen wij gelijk toe in ons dagelijks werk. Wij delen onze kennis met plezier en gaan een gezonde discussie nooit uit de weg. Denk jij met ons mee over de wereld van morgen?

Actueel

Laatste nieuws
We houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen in onze lopende projecten of van ontwikkelingen in het vak.

Het team

stelt zich voor
Maak hier kennis met ons dynamisch team van ontwerpers en adviseurs. Wij zijn een groep bevlogen mensen die uit verschillende disciplines en met een eigen mening elkaar aanvullen en uitdagen. Alles in dienst van het best mogelijke resultaat.

De collectie

van od205
Sinds 1938 ontwerpen en adviseren wij gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en andere professionals. Dat doen wij gevraagd en ongevraagd. Een kleine dwarsdoorsnede van ons werk hebben wij in onze collectie verzamelt. Als je doorklikt zie je ontwerptekeningen en teksten die onze opgaven verduidelijken en onze visie erop documenteren.